NVidia Quadro K2000D gratis nedlasting av drivere

Liste over drivere, programvare, ulike verktøy og firmware er tilgjengelig for Grafikk-kort NVidia Quadro K2000D her.

Velg fil og gå til siden for filen.

 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2014.07.03   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 70.99 Mb  

  272 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 56.62 Mb   (GZ)

  250 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 57.12 Mb   (GZ)

  245 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 21.62 Mb  

  243 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2013.05.23   Utgi: 319.­23

  Størrelse: 26.08 Mb  

  240 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2015.06.10   Utgi: 352.­21

  Størrelse: 21.68 Mb  

  230 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2013.05.02   Utgi: 319.­17

  Størrelse: 26.09 Mb  

  229 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2015.02.20   Utgi: 346.­47

  Størrelse: 56.02 Mb   (GZ)

  228 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2015.02.20   Utgi: 346.­47

  Størrelse: 70.14 Mb  

  211 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 37.03 Mb  

  209 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  Utgitt: 2014.05.12   Utgi: 333.­11

  Størrelse: 145.14 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  203 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 21.16 Mb  

  203 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2014.05.20   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 21.23 Mb  

  203 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 64-bit

  Utgitt: 2014.12.05   Utgi: 341.­21

  Størrelse: 203.78 Mb   (EXECUTABLE SELF-EXTRACTING)

  194 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2014.07.03   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 56.27 Mb   (GZ)

  174 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 56.9 Mb   (GZ)

  168 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2014.05.20   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 53.3 Mb   (GZ)

  167 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2014.04.08   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 57.44 Mb  

  161 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 71.12 Mb  

  161 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2014.07.08   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 57.05 Mb   (GZ)

  158 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 57.23 Mb  

  157 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 70.29 Mb  

  155 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2003 64-bit

  Utgitt: 2013.08.22   Utgi: 320.­78

  Størrelse: 151.04 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  154 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2013.05.23   Utgi: 319.­23

  Størrelse: 32.45 Mb   (GZ)

  153 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2015.02.20   Utgi: 346.­47

  Størrelse: 39.44 Mb  

  151 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2015.06.10   Utgi: 352.­21

  Størrelse: 54 Mb   (GZ)

  151 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows XP 64-bit

  Utgitt: 2013.10.03   Utgi: 320.­92

  Størrelse: 151.11 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  149 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 74.07 Mb  

  146 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 4 Kb  

  146 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 22.17 Mb  

  146 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2013.05.02   Utgi: 319.­17

  Størrelse: 44.42 Mb  

  146 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2015.06.10   Utgi: 352.­21

  Størrelse: 52.44 Mb   (GZ)

  145 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 66.66 Mb  

  145 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 38.81 Mb  

  144 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2013.05.02   Utgi: 319.­17

  Størrelse: 32.45 Mb   (GZ)

  140 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  Utgitt: 2015.03.17   Utgi: 347.­88

  Størrelse: 212.95 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  140 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2014.07.08   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 22.16 Mb  

  136 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 56.34 Mb   (GZ)

  136 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 40.94 Mb  

  134 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 44.46 Mb   (GZ)

  131 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 35.32 Mb  

  129 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2015.06.10   Utgi: 352.­21

  Størrelse: 40.39 Mb  

  129 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 15.49 Mb  

  128 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit

  Utgitt: 2014.05.12   Utgi: 333.­11

  Størrelse: 199.64 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  127 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2014.05.20   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 58.6 Mb  

  126 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 39.12 Mb  

  126 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2013.05.23   Utgi: 319.­23

  Størrelse: 44.49 Mb  

  125 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2015.06.10   Utgi: 352.­21

  Størrelse: 74.04 Mb  

  125 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  Utgitt: 2014.05.12   Utgi: 333.­11

  Størrelse: 199.64 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  124 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 32.89 Mb   (GZ)

  123 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 46.67 Mb  

  121 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2008

  Utgitt: 2013.08.22   Utgi: 320.­78

  Størrelse: 140.15 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  120 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 54.06 Mb   (GZ)

  120 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 56.03 Mb   (GZ)

  120 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 70.06 Mb  

  120 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2013.05.02   Utgi: 319.­17

  Størrelse: 46.34 Mb  

  119 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  Utgitt: 2014.11.27   Utgi: 341.­21

  Størrelse: 152.65 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  118 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2013.05.02   Utgi: 319.­17

  Størrelse: 32.83 Mb   (GZ)

  116 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 21.84 Mb  

  116 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 22.46 Mb  

  115 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 66.62 Mb  

  115 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2014.07.03   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 66.42 Mb  

  115 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2015.02.20   Utgi: 346.­47

  Størrelse: 55.31 Mb   (GZ)

  114 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2014.07.08   Utgi: 340.­24

  Størrelse: 36.67 Mb  

  114 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2013.05.23   Utgi: 319.­23

  Størrelse: 32.83 Mb   (GZ)

  113 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 52.95 Mb   (GZ)

  113 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 70.01 Mb  

  112 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2013.11.06   Utgi: 331.­20

  Størrelse: 57.95 Mb  

  112 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows XP

  Utgitt: 2013.10.03   Utgi: 320.­92

  Størrelse: 115.28 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  112 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  Utgitt: 2015.03.17   Utgi: 347.­88

  Størrelse: 157.2 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  112 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 32.52 Mb   (GZ)

  111 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows 7 64-bit, Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit

  Utgitt: 2013.07.03   Utgi: 325.­15 Certified

  Størrelse: 189.13 Mb   (PE SELF-EXTRACTING)

  110 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2 64-bit

  Utgitt: 2015.03.17   Utgi: 347.­88

  Størrelse: 210.05 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  110 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86_64

  Utgitt: 2013.05.23   Utgi: 319.­23

  Størrelse: 46.38 Mb  

  109 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2015.02.20   Utgi: 346.­47

  Størrelse: 21.99 Mb  

  106 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Server 2003

  Utgitt: 2013.08.22   Utgi: 320.­78

  Størrelse: 115.23 Mb   (LZMA BCJ SELF-EXTRACTING)

  103 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86 ARM

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 22.9 Mb  

  101 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 8.1

  Utgitt: 2015.06.20   Utgi: 353.­30 WHQL

  Størrelse: 217.33 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2)

  99 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 26.47 Mb  

  98 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2013.10.01   Utgi: 319.­60

  Størrelse: 45.54 Mb  

  97 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 57.42 Mb   (GZ)

  96 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2015.01.12   Utgi: 346.­35

  Størrelse: 55.29 Mb   (GZ)

  96 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2014.05.20   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 35.32 Mb  

  93 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Windows Vista 64-bit, Windows 10, Windows 8 64-bit, Windows 8.1 64-bit

  Utgitt: 2014.12.05   Utgi: 341.­21

  Størrelse: 206.69 Mb   (LZMA2 LZMA BCJ2 SELF-EXTRACTING)

  92 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 72.65 Mb  

  91 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2015.07.22   Utgi: 352.­30

  Størrelse: 68.33 Mb  

  89 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Linux x86

  Utgitt: 2014.11.03   Utgi: 340.­58

  Størrelse: 36.74 Mb  

  88 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x64

  Utgitt: 2014.05.20   Utgi: 331.­79

  Størrelse: 44.83 Mb   (GZ)

  84 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: Solaris x86/x64

  Utgitt: 2014.12.03   Utgi: 340.­65

  Størrelse: 71.71 Mb  

  79 søk
 • NVidia Quadro K2000D

  For: FreeBSD x86

  Utgitt: 2014.09.12   Utgi: 343.­22

  Størrelse: 56.13 Mb   (GZ)

  73 søk

Populære NVidia Grafikk-kort filer